Privacybeleid

Je privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom worden alle persoonlijke gegevens met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wetgeving en regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, conform de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Solderupp behoudt het recht om deze privacyvoorwaarden te wijzigen, zonder bekendmaking vooraf. Wij bevelen het aan om deze regelmatig door te lezen zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of klachten hebt over ons privacybeleid, kun je altijd contact met ons opnemen via contact@solderupp.com. Wij helpen je vervolgens graag verder. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Solderupp verkrijgt persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen. We hebben namelijk meteen je toestemming ontvangen indien je bij het bestellen van de Solderupp-producten de bestelprocedure doorloopt. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat je aankoop én de bijbehorende service goed verloopt. De overeenkomst komt tot stand bij het plaatsen van een bestelling. Wij gebruiken vervolgens je gegevens om de bestellingen af te kunnen ronden.
Hiernaast gebruiken wij ook je gegevens om onze service en website te optimaliseren. Ook het voorkomen van fraude hoort hierbij.

Het is niet ons doel om gegevens van websitebezoekers te verzamelen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij een minderjarige hier toestemming van ouders of voogd voor heeft gekregen. We kunnen dit echter niet altijd controleren. Daarom bevelen wij aan dat ouders of voogd van minderjarigen altijd betrokken zijn bij de online activiteiten van minderjarigen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan zeker contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Ook worden je persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven verkocht en zijn wij verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als je bij ons een bestelling doet, hebben wij je informatie nodig om je persoonlijke gegevens te verifiëren en de bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

 • Algemene gegevens: dit zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, en woonplaats, welke wij gebruiken om je bestelling te controleren en te verwerken.
 • Het e-mailadres: wij gebruiken je e-mailadres om je bestelling te bevestigen en je te informeren wanneer de bestelling verzonden werd.
 • Het telefoonnummer: wij gebruiken je telefoonnummer om de (niet afgeronde) bestelling te verifiëren en service te verlenen, met betrekking tot onze producten. Tevens kunnen we je telefoonnummer ook gebruiken om je te herkennen indien je reeds contact met ons hebt gehad via onze klantenservice.
 • De verkeersgegevens: bij elk bezoek aan onze website worden verkeergegevens opgeslagen. Bij deze gegevens kun je denken aan het aantal keer dat je een pagina hebt bezocht of welke pagina’s je hebt bekeken. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.
 • De klantenservice: je kunt contact met ons opnemen door met ons te mailen. Om onze service te optimaliseren, worden deze berichten opgeslagen. Deze worden echter in een beveiligde opslagplaats opgeslagen.
 • De betaalgegevens: om ervoor te zorgen dat je bestellingen kunt betalen, gebruiken wij je rekeningnummer. Wanneer je betaalt, worden deze gegevens in onze administratie en bij de bank verwerkt en opgeslagen. Dit vindt plaats om je betaling aan de desbetreffende bestelling te kunnen koppelen.
 • Fraude: om fraude te voorkomen, onderzoeken wij ook klantgegevens. Als het moet (wettelijke verplichting), geven wij je klantgegevens door aan de overheid.
 • De bewaartermijn: je gegevens worden bij ons bewaard zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Op deze manier kunnen wij je ook goed helpen als je een vraag hebt over een eerder geplaatste bestelling.

Je hebt bovendien het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar contact@solderupp.com.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
 • Persoonsgegevens:
  • De verwerking van je bestelling.
  • De bezorging op het door jou aangegeven bezorgadres. Wij geven, indien nodig, persoonsgegevens aan bezorgdiensten die de bestelling namens Solderupp bezorgen.
  • Je op de hoogte houden van aanbiedingen en nieuws (indien je jou hiervoor hebt aangemeld).
  • Het verlenen van service en het beantwoorden van alle vragen.
 • Verkeersgegevens:
  • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website.
 • Cookies:
  • Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. Solderupp gebruikt functionele, analytische, en tracking cookies. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt en dat, als voorbeeld, je voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij je eerste bezoek aan onze website vragen wij toestemming voor het plaatsen van cookies. Je kunt je ook afmelden voor cookies door in je internetbrowser in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Oude cookies kun je verwijderen via de instellingen van de internetbrowser.
Je gegevens zijn veilig bij ons

Je gegevens worden op een beveiligde opslaglocatie opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Solderupp zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, en hebben een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van de persoonsgegevens. Hierdoor zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens veilig zijn en voor geen enkel ander doel gebruikt kunnen worden dan Solderupp heeft bepaald.

Verdachte emails

Twijfel je over de echtheid van een e-mail waarin de naam Solderupp voorkomt? Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je in aanraking bent gekomen met een valse e-mail. Dit is hoe je een valse e-mail kunt herkennen:

 1. Het e-mailadres is onjuist. Ons juiste e-mailadres is: contact@solderupp.com.
 2. De e-mail bevat veel spelfouten en vreemde zinnen.
 3. Er wordt gevraagd naar je persoonlijke gegevens.
 4. Er wordt verwezen naar een bestelling die je niet eens geplaatst hebt.
 5. Er wordt aangedrongen om een betaling te verrichten of op een link te klikken.

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je met ons contact opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Wij helpen je vervolgens graag verder.