Disclaimer

Wij streven ernaar om correctie informatie te verschaffen, maar wij kunnen niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere websites worden enkel gebruikt ter informatie voor u als gebruiker. Solderupp is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites. Solderupp is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden on onvolledige informatie die getoond wordt op deze websites.

Solderupp behoudt het recht om de informatie op deze website te wijzingen zonder bekendmaking vooraf. Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud op de site, neem dan contact met ons op.

De tools die worden gebruikt bij het assembleren van de Solderupp educatieve soldeerkits (zoals de soldeerbout en ander gereedschap) en elektriciteit zijn gevaarlijk voor de mens, behalve als deze op de juiste manier worden gebruikt. Bij juist gebruik moeten veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, inclusief veiligheidsuitrusting. Bij sommige stappen in de gebruiksaanwijzing worden bepaalde veiligheidsrichtlijnen niet afgebeeld, om de stappen duidelijker uit te leggen. Het gebruik van de Solderupp educatieve kits, gebruiksaanwijzingen, onderdelen en extra informatie over de kits op deze website is op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw activiteiten  in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, inclusief copyright.

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, met uitzondering van de verplichtingen die specifiek in deze garantieverklaring worden uiteengezet, is Solderupp niet verantwoordelijk voor directe-, indirecte-, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van verwachte voordelen, verlies, kosten, claims door derde partijen en eigendomsschade als gevolg van aankoop van het product of het gebruik van het product voortvloeiend uit het niet nakomen van de garantie.