Garantie

1. Garantieverklaring

Solderupp garandeert dat alle nieuwe producten vrij zijn van productie- of materiële fouten (hierna te noemen als ‘defecten’) voor een periode van 2 jaar na verkoopdatum, in een online of fysieke winkel. De garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Deze garantie geeft je bepaalde rechten die overeenkomen met wat is vastgelegd in de wetgeving. Niets van wat wij hier beschrijven is bedoeld om de wettelijke rechten die je hebt te beperken of af te nemen. De garantie is geldig binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Vrijhandelsruimte, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten, tenzij het toepasselijk recht andere voorwaarden stelt.

Als je product binnen de garantieperiode kapot gaat en het om een fabricagefout gaat, is de reparatie helemaal gratis. Dit betekent dat, als je product wordt beschadigd door jezelf of door derden, dit niet onder de garantie valt.

In het geval dat het product toch defecten bevat welke ervoor zorgen dat het product niet goed functioneert, zal Solderupp zorgen voor vervangende onderdelen of een reparatie van het product op de kosten van Solderupp.

Mocht het nodig zijn dat wij tijdens deze garantieperiode een service uit moeten voeren aan het product, dan betekent dit niet dat de garantieperiode van het product wordt verlengd.

Wanneer je graag gebruik wil maken van de garantie, hebben wij het recht om eerst het product zelf te onderzoeken, voornamelijk om te kunnen bekijken of de benodigde reparatie wel onder de garantie valt. Als dit het geval is, zal Solderupp zelf het product (laten) repareren of vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar product.

Als je fabricagefouten of materiaalfouten vindt, neem dan a.u.b. contact met ons op via contact@solderupp.com. Wij lossen je probleem zo snel mogelijk op.

2. Garantievoorwaarden
 • De garantie is alleen geldig wanneer de originele bon is bijgevoegd als betalingsbewijs, dit bij de omschrijving van de klacht. Voor alle andere reparaties die niet gedekt zijn door de garantie, kan Solderupp kosten in rekening brengen voor reparaties en/of verzendkosten. De garantie geldt niet als Solderupp redelijkerwijs vermoed dat de datum op de getoonde factuur of bon incorrect is.
 • De garantie is geldig vanaf de eerste dag van aankoop van het product.
3. Garantiebeperkingen
 • Defecten door verkeerd gebruik van het product.
 • Defecten door het slijten van het product.
 • Defecten door oxidatie, schokken, vallen, stof, vuil, warmte, vocht, vochtigheid, vuur, bliksem, ongelukken, en natuurrampen.
 • Defecten veroorzaakt door gebruik van het product buiten de gedefinieerde bedrijfsomstandigheden.
 • Defecten veroorzaakt door modificaties van het product.
 • Defecten veroorzaakt door gebruik van ondeugdelijke verpakking tijdens transport.
 • Defecten veroorzaakt door gebruik van het product voor een doel waarvoor het niet bestemd is.
 • Defecten ontstaan door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinstructies.
 • Defecten veroorzaakt door abnormale of extreme omgevingsomstandigheden.
 • Defecten veroorzaakt door verwaarlozing.
 • Defecten veroorzaakt door foutieve installatie of aansluiting, of verkeerde reiniging.
 • Defecten ontstaan na modificatie of reparatie door een derde partij zonder de toestemming van Solderupp.
 • Defecten aan decoratieve onderdelen en/of elementen of onderdelen die geen belangrijke functie hebben in het product.
 • Defecten aan verbruikersonderdelen zoals bijvoorbeeld batterijen en LEDs.
 • Defecten ontstaan door gebruik van het product in een niet-huiselijke omgeving, zoals bijvoorbeeld professioneel gebruik.
 • Indirecte-, directe-, incidentele-, of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot, persoonlijke eigendommen, verlies, kosten, gegevens, schade aan eigendommen als gevolg van aankoop of gebruik van het product, of elke andere persoonlijke eigendommen/eigendommen van derde partijen.

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, met uitzondering van de verplichtingen die specifiek in deze garantieverklaring worden uiteengezet, is Solderupp niet verantwoordelijk voor directe-, indirecte-, incidentele-, of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van verwachte voordelen, verlies, kosten, claims door derde partijen, en eigendomsschade als gevolg van aankoop van het product of het gebruik van het product voortvloeiend uit het niet nakomen van de garantie.